home » kosten

wat kost mediation?

individueel gesprek

Mediation begint bij Familie-Zaken altijd met een individueel gesprek. In dit vertrouwelijke gesprek kunnen we rustig bespreken wat er volgens u speelt, welke vragen of problemen u hebt en wat u lastig vindt in de communicatie met de ander. Als u na dit eerste gesprek besluit niet verder te gaan, dan betaalt u enkel de kosten van dit eerste gesprek. De kosten van dit gesprek zijn €90. 

Dit tarief geldt ook voor andere individuele gesprekken buiten mediation, zoals coachingsgesprekken voor een ouder na scheiding of een stiefouder.

mediation op basis van uurtarief 

  • mediation ouderschap/samengesteld gezin: € 125 per uur
  • family mediation: € 150 per uur (gesprekken tot drie personen)
  • family mediation: € 195 per uur (gesprekken vanaf drie personen)

De werkzaamheden worden gefactureerd op uurbasis. Hieronder vallen o.a. de gesprekken,  gespreksverslagen en eventuele tussentijdse communicatie of overleg met derden op uw verzoek. De kosten van familiemediations worden vaak door de betrokkenen samen betaald, dus ieder een deel van het uurtarief. Hiermee is mediation al snel goedkoper dan als ieder een eigen advocaat inschakelt.

familie-advies/mediation advocate

Het uurtarief voor (familie-)advies en mediation advocate is € 195.

vergoeding?

Familie-Zaken staat ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation, de hoogte van het eigen inkomen en eventueel vermogen, kan gesubsidieerde rechtsbijstand ("toevoeging") worden toegekend. U vult het formulier in dat u van ons ontvangt, wij doen de aanvraag en het besluit wordt per post aan u en aan ons toegestuurd. Als de subsidie wordt toegekend, moet u soms wel een eenmalige eigen bijdrage betalen van € 53 of € 109. Als slechts één van jullie beiden recht heeft op een mediationtoevoeging, betaalt de ander de helft van het uurtarief.

Informeer vooral ook bij uw rechtsbijstands- of ziektekostenverzekeraar of mediation in uw situatie (gedeeltelijk) kan worden vergoed.

Ook werkgevers hebben soms een "potje" voor werknemers die problemen of moeilijkheden in hun privéleven ervaren. Als de werknemer mediation of coachingsgesprekken gebruikt om de boel weer op de rit te brengen, betaalt de werkgever daar soms aan mee.

In sommige gevallen zijn de kosten van mediation aftrekbaar als bedrijfskosten deze direct of indirect met uw bedrijf te maken hebben. Vraag uw accountant of boekhouder hiernaar. Indien gewenst zetten wij de factuur op uw bedrijfsnaam, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u.

 (deze bedragen zijn inclusief BTW)

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Pinterest Delen via email Delen via email

Familie-Zaken

Sandrasteeg 8 (op afspraak)

7411 KS Deventer

info@familie-zaken.nl

» meer