wat is KIES-omgangsbegeleiding?

KIES Omgangsbegeleiding is een programma dat zich speciaal richt op kinderen van bijna of onlangs gescheiden ouders. Terwijl de ouders door middel van scheidingsbemiddeling de vermogensrechtelijke gevolgen van hun scheiding willen regelen, kunnen hun kinderen bij de KIES-omgangscoach terecht.

Deelname aan KIES Omgangsbegeleiding geeft kinderen de mogelijkheid om het proces dat kinderen meemaken als ouders hebben besloten om te gaan scheiden beter te doorlopen. Op deze wijze kunnen ze de scheiding beter verwerken en kunnen problemen voorkomen worden.

Kinderen kiezen niet voor een scheiding, het overkomt hen. Hoe zij omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep van KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen en een plaats geven. Zij krijgen handvatten om een manier te vinden om om te gaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding van hun ouders.

Voor kinderen is het heel erg belangrijk dat zij hun stem mogen laten horen. De kinderen kunnen alles in vertrouwen vertellen.

KIES-groepen

KIES Omgangsbegeleidingsgroepen richten zich op kinderen van ouders die (kort geleden) hebben besloten om te gaan scheiden.

Om uw kinderen voldoende aandacht te kunnen geven, bestaan onze KIES-groepen uit maximaal 6 kinderen. Afhankelijk van de aanmeldingen proberen we aparte groepen te draaien voor jongere en oudere kinderen.

intakegesprek met de ouders

Voordat de groep daadwerkelijk start, vindt een intakegesprek met u als ouders plaats. Tijdens dit gesprek ontvangt u informatie over KIES en hebt u alle gelegenheid om vragen te stellen. 

vier bijeenkomsten

In vier bijeenkomsten leren kinderen hun eerste gevoelen, vragen en zorgen over de scheiding van hun ouders te vertellen. Kinderen werken in een boekje wat ze aan het eind van het traject mee naar huis krijgen.

Door middel van praten, spelen en creatieve werkvormen (afhankelijk van de leeftijd) komen allerlei  onderwerpen aan bod, zoals:

  • hoe hoorde je van de scheiding

  • begrijp je de scheiding al een beetje

  • hoe is de situatie thuis nu

  • hoe is de communicatie tussen jou en je ouders

  • wat heb jij nodig om je situatie te verbeteren

  • hoe zie jij de toekomst

  • hoe zou je willen dat je ouders de toekomst regelen voor jou als kind

evaluatiegesprek met de ouders

Na de bijeenkomsten volgt een individueel gesprek met de ouders. Hierin wordt het evaluatieformulier, waarin de wensen van het kind staan, besproken met de ouders. Dit kan ouders helpen in het maken van een zo goed mogelijk en werkbaar ouderschapsplan.

Als het kind behoefte lijkt te hebben aan extra ondersteuning bij het verwerken van de scheiding, wordt  met de ouders besproken hoe dat op de beste manier kan worden geregeld. De praktijk werkt samen met verschillende orthopedagogen en andere hulpverleners in en buiten de regio.

 

Delen op LinkedIn Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Pinterest Delen via email Delen via email

Familie-Zaken

Sandrasteeg 8 (op afspraak)

7411 KS Deventer

info@familie-zaken.nl

» meer